Verwerking en afvoer van slib - Aquasuite

Verwerking en afvoer van slib

Optimalisering van de slibverwerking: ontwatering en afvoer

Door de jaarlijkse groei van geproduceerd afvalwater komen zuiveringsinstallaties steeds meer onder druk te staan. De afvoer van slib vormt voor de industrie een steeds groter probleem. Wij streven ernaar de slibproductie en het gebruik van chemicaliën te verminderen en bij gistingstanks de biogasproductie te vergroten.

Een beter beheer van uw sliblijn leidt tot meer afbraak, een betere ontwatering en minder chemicaliëngebruik. Andere voordelen zijn onder meer een hogere biogasproductie en een verbeterd transport.

Aquasuite MINE maakt het afvalwaterzuiveringsinstallaties mogelijk binnen de sliblijn de bestaande gisting- en ontwateringsinfrastructuur te optimaliseren.

Lees meer over onze oplossingen voor het ontwateren en verwijderen van slib.

MINE

Inzicht in het slibtransport

Hoewel er binnen een slibinstallatie doorgaans grote buffers zijn, is de aanvoer per vrachtwagen vaak zo gevarieerd dat de installatie de slibgisting en -ontwatering niet efficiënt kan aansturen.
Met Aquasuite MINE ontvangt de operator een live statusupdate van de externe slibbuffers, zoals het vulniveau en de vulsnelheid. Het adviseert welke buffers het meest dringend geleegd moeten worden op de gisting- of ontwateringslocatie. Op basis van deze gegevens en geavanceerde voorspellingen kan MINE de vrachtwagenchauffeur rechtstreeks transportadvies sturen. Deze aanpak zorgt voor een constantere slibaanvoer, zowel op gebied van kwaliteit als kwantiteit.

Verhoog de productie van biogas

Het benutten van biogas uit slib, waarbij waarde uit afval wordt onttrokken, is een belangrijke bron van groene energie. Met behulp van nieuwe voorzuiveringstechnieken worden specifieke procestemperaturen en contactmomenten gecombineerd met het procesbeheer. Deze technieken kunnen in bestaande slibgistingstanks worden toegepast, wat zorgt voor een grotere verwijdering van organisch materiaal en een hogere biogasproductie.
Daarnaast kunnen slibgistingstechnologieën de afbraak van het slib vergroten en de biogasproductie met 20-30% verhogen (Ephyra®-technologie). De extra biogasproductie met behulp van de Aquasuite MINE-transportmodule wordt geschat op 10%.
Met sommige toepassingen van deze technologieën worden afvalwaterzuiveringsinstallaties omgevormd tot energiebronnen, waarbij ze gas leveren aan woningen in de buurt of industriële processen aandrijven.

Verlaag de kosten van chemicaliëngebruik en slibverwijdering bij de verwerking van biosolids

Chemicaliën zoals polyelektrolyt en ijzeroplossingen maken onderdeel uit van het slibontwateringsproces. De dosering van deze chemicaliën is zeer nauwkeurig en afhankelijk van de instellingen van de ontwateringsapparatuur. Hogere concentraties leiden niet altijd tot een beter ontwateringsresultaat.
Aquasuite MINE bewaakt voortdurend de instellingen, dosering van de chemicaliën en ontwateringsresultaten en past deze waar nodig aan. Aquasuite MINE is dag en nacht, 7 dagen per week actief en behaalt daarmee aan de lopende band de beste resultaten.

Sliblijn: verminder de afhankelijkheid van menselijk ingrijpen

Slibverwerking is een complex proces dat steunt op operators met jarenlange kennis en ervaring. Wanneer deze operators door ziekte, onderbezetting of pensioen niet beschikbaar zijn neemt de prestatie van de sliblijn af.
Aquasuite MINE automatiseert en meet 24 uur per dag de sliblijnprestaties. Hierdoor is deze veel minder afhankelijk van de aanwezigheid en inzet van de procesoperator.

Beter inzicht in de slibverwerking

Een optimale slibverwerking is van veel verschillende parameters afhankelijk die na verloop van tijd veranderen. Ervaren operators voeren hun werkzaamheden vaak gevoelsmatig uit in plaats van op basis van gegevens en analyses. Aquasuite MINE stimuleert een beter wetenschappelijk begrip van de sliblijn door live informatie in overzichtelijke grafieken en dashboards weer te geven. Hierdoor krijgt de operator snel en duidelijk zicht op de prestaties.

Onttrekking van biochemicaliën

De ontwikkeling van slib als waardevolle bron is in volle gang en draagt bij aan een toekomst waarin de afvalwaterzuivering volledig afvalvrij is.
Bij de slibverwerking kunnen chemicaliën, alginaten en biopolymeren vrijkomen die mogelijk in heel wat toepassingen gebruikt kunnen worden. Bijvoorbeeld als grondstof voor de landbouw of industrie. Deze toepassingen worden door de wetenschap momenteel grondig bestudeerd en zouden kunnen leiden tot een nieuwe inkomstenstroom voor de afvalwaterzuivering.
Let op: deze oplossing wordt geleverd door Kaumera, onderdeel van onze afvalwaterzuiveringstechnologie Nereda®, eveneens een product van Royal HaskoningDHV.

CONTACT

Contact