Industriële afvalwaterzuivering - Aquasuite-

Industriële afvalwaterzuivering

De industrie is voortdurend aan groei en verandering onderhevig. Door de ambitieuze industriedoelstellingen kan het water- en energieverbruik onder druk komen te staan. Een goede afvalwaterzuivering behoort vaak niet tot de industriële kernactiviteiten, maar is wel cruciaal voor het lange-termijnsucces van uw bedrijf. De zuivering van afvalwater vraagt om adequate maatregelen en voortdurende inspanningen om aan de wettelijke normen te blijven voldoen en de economische activiteiten en milieuprestaties te helpen optimaliseren.

Uw afvalwaterzuivering en het omliggende netwerk staan sterk onder druk door schommelingen in de debietbelasting, steeds strenger wordende milieunormen, grote hoeveelheden slib, vergrijzing op de arbeidsmarkt en verouderde assets.

Hoe kunt u de kosten verlagen en zorgen voor stabiliteit en continuïteit in uw bedrijfsvoering terwijl u tegelijkertijd aan de toekomstige behoefte tegemoet komt? Hoe kunt u ervoor zorgen dat het afvalwater uw ambities niet in de weg staat? Hoe realiseert u een beter beheer van uw assets?

PURE voor de industrie

In reactie op processchommelingen biedt Aquasuite PURE real-time, geoptimaliseerde en datagestuurde oplossingen die uw operationele efficiëntie vergroten en uw risico verlagen. Op basis van voorspellende analyses, een grondig inzicht in procesengineering en uitgebreide ervaring met procesautomatisering wordt door Aquasuite uw zuivering op hoogwaardige wijze geautomatiseerd.

Met PURE krijgt u inzicht in de belangrijkste aspecten van de afvalwaterinfrastructuur en – assets, terwijl de automatische piloot van Aquasuite de processen beheert en optimaliseert. Dit leidt tot een lager gebruik van waardevolle bronnen zoals elektriciteit en chemicaliën, een lagere uitstoot en stelt u in staat zich meer op uw kernactiviteiten te richten.

Aan de hand van bewezen AI-algoritmen en het gebruik van soft sensoring worden optimale procesomstandigheden berekend. Voorspellende feed-forwardsystemen worden gebruikt om de belangrijkste parameters aan te passen. Bij het beluchtingsproces kan dit een besparing opleveren tot wel 20%. Dit staat gelijk aan 45-75% van het totale energieverbruik van een gemiddelde installatie. Een slim gebruik van de buffercapaciteit garandeert een stabielere bedrijfsvoering en (anaerobe) gasproductie, wat het gebruik en de levensduur van uw assets optimaliseert.

De chemische dosering voor pH-regulering of de vraag naar voedingsstoffen is dynamisch en gebaseerd op de actuele biologische behoeften. Dit leidt tot lagere operationele kosten en een lagere voetafdruk. Afhankelijk van de bedrijfssituatie is een besparing van 15-60% mogelijk.

Beperk uw operationele risico’s

Bij het behalen van uw primaire doeleinden is het van cruciaal belang dat het proces van uw afvalwaterzuiveringsinstallatie constant blijft. Dit vraagt om een grondig en tijdsintensief beheer van uw assets, capaciteit, kosten en kennis. Op basis van onze uitgebreide kennis van industriële waterzuiveringen en procesautomatisering hebben we een virtuele operator ontwikkeld die u 24 uur per dag van deze risico’s verlost. Onze bewezen machine learning-algoritmen verhogen de efficiëntie, uptime en compliance, waardoor u meer controle heeft en minder tijd verliest aan het oplossen van problemen. Concreet betekent dit een efficiënte beluchting en buffering, stabiele processen en biogasproductie en een lager energie- en chemicaliënverbruik.

Anaerobe controller

Een voorbeeld: anaerobe zuiveringsinstallaties zijn in vergelijking met hun aerobe tegenhangers vaak gevoeliger voor processchommelingen. Gespecialiseerde operators moeten hier dan ook voortdurend op inspringen, wat hun dagelijkse taken kan ontregelen. Een goed voorbeeld hiervan is het wegspoelen van slib na overbelasting, met een stortvloed aan operationele problemen als gevolg. Dit kan uiteindelijk resulteren in duur spuislib en in sommige gevallen moet het hele proces opnieuw worden opgestart. Met de virtuele operator van Aquasuite worden uw installaties permanent beveiligd, waardoor operationele risico’s worden beperkt. Bovendien profiteert u dankzij onze optimalisatiealgoritmen ook van een grotere, stabielere gasproductie, waardoor duurzaamheidsdoelstellingen behaald kunnen worden.

Van data naar waarde en inzicht

Het is van essentieel belang dat informatie zo duidelijk mogelijk wordt weergegeven. Zo heeft u niet alleen het beste zicht op de prestaties en bruikbaarheid van uw installatie, maar kunt u ook betere beslissingen maken. Een heldere weergave van uw data vergroot de waarde van deze informatie en leidt tot een betere bedrijfsvoering. Via onze goed gestructureerde dashboards krijgt u met Aquasuite Analytics een beter inzicht in uw zuivering. Op basis van uw behoeften en onze domeinkennis worden key performance indicators opgesteld. Met deze KPI’s heeft u beter zicht op de nodige handelingen, variërend van biologische prestaties tot jaarlijkse kostenvoorspellingen en het nodige assetonderhoud. Onze datawetenschappers en ingenieurs zijn experts in prognosemodellen, afwijkingsdetectie en beslissingsondersteuning. Zij bieden u de tools om processen beter aan te sturen. Met de overgang van een reactieve naar een voorspellende bedrijfsvoering wordt uw inzicht in uw bedrijfsprocessen aanzienlijk vergroot.

Wat we te bieden hebben:

 • Hogere uptime met minder incidenten
 • Probleemoplossing in bestaande installaties
 • Minder afhankelijkheid van 24/7-beschikbaarheid van operators
 • Minder menselijke fouten
 • Betere compliance en afvoerkwaliteit
 • Lagere operationele kosten
 • Betere slibeigenschappen en -verwerking
 • Hogere beluchtingsefficiëntie
 • Hogere en constantere biogasproductie
 • Beter inzicht in KPI’s aan de hand van dashboards
 • Efficiënt assetmanagement en lagere TCO
 • Betere beslissingsondersteuning en uitmuntende bedrijfsprestaties

Onze technologie:

 • Voorspellingen via AI en neurale netwerken
 • Feed-forwardsystemen
 • Soft-sensoring
 • Intelligente dosering van voedingsstoffen en chemicaliën
 • Geoptimaliseerde bufferalgoritmen
 • Optimalisatie van membranen
 • Assetmanagement
 • Intuïtieve interfaces
 • Nieuwste beveiligingsnormen en webstandaarden
 • Compatibiliteit met de meeste SCADA- / PLC-systemen

CONTACT

Contact