Gemeentelijke afvalwaterzuivering en -transport Aquasuite

Gemeentelijke afvalwaterzuivering en -transport

De groeiende behoefte aan schoon water en de strengere regelgeving voor de effluentkwaliteit vragen om slimme, duurzame en kostenbesparende oplossingen voor de verwerking en het hergebruik van afvalwater. Of u nu gemeentelijk, commercieel of industrieel afvalwater verwerkt, wij bieden voor al uw operationele eisen en behoeften een oplossing.

Onze oplossingen zijn modulair, schaalbaar en bij zowel bestaande als nieuwe installaties makkelijk in te zetten. Met ons productenpakket wordt uw afvalwaterzuivering volledig geautomatiseerd en gecontroleerd door onze virtuele operator. Dit maakt het mogelijk in real-time op problemen in te springen en de operationele efficiëntie van uw vitale infrastructuur te vergroten.

Onze beproefde AI-algoritmen voorspellen het niveau van de droogweerafvoer (DWA), het influentdebiet, de influentbelasting en de slibproductie. De virtuele operator gebruikt deze voorspellingen om het debiet in het gehele netwerk volledig te automatiseren en te beheren. Daarnaast wordt het gebruik van rioolnetwerken en de slibleiding geoptimaliseerd, worden CSO-maatregelen en vervuilingsincidenten verminderd en wordt afval in hernieuwbare bronnen omgezet.

FLOW

Gemeentelijk afvalwater: garandeer veerkrachtige transport- en verwerkingsprocessen

Aquasuite FLOW biedt u een diepgaand inzicht in de prestaties van uw gehele afvalwatertransportsysteem en -zuiveringsproces. Dit inzicht vormt de drijvende kracht achter optimalisatie. Met gebruik van de laatste sensortechnieken ontvangt u voor uw complete afvalwatersysteem real-time systeemupdates op basis van metingen. Deze metingen worden weergegeven door middel van inzichtelijke dashboards en beslissingsondersteunende tools. Aquasuite gebruikt model-based monitoring om weersvoorspellingen te analyseren. Op basis hiervan kan het overstorten van rioolstelsels worden voorspeld en kunnen piekdebieten worden verlaagd. Tegelijkertijd krijgen wij door de analyse van de inhoud van het afvalwater inzicht in de verwijdering van voedingsstoffen, energie-efficiëntie en het gebruik van chemicaliën in het zuiveringsproces. Alle belangrijke verwerkingsprocessen worden automatisch beheerd door voorspellende, zelflerende technieken.

Voorspel, ontdek en verminder CSO en verontreiniging

Alle verantwoordelijke bedrijven proberen de impact van hun activiteiten op het milieu tot een minimum te beperken. Daarom is het voorkomen van het overstorten van gemengde rioolstelsels (CSO) en verontreiniging een prioriteit. Door real-time gegevens van rioolgemalen te raadplegen en te interpreteren kunnen we de prestaties van afvalwatersystemen beter begrijpen en beheren. CSO is over het algemeen nodig na perioden van zware neerslag. Met onze oplossingen worden weersvoorspellingen en verwerkingsinformatie gecombineerd om toekomstige afvalwatervolumes en de impact op het netwerk te voorspellen. Dergelijke model-based monitoring, waarbij het toekomstige debiet wordt voorspeld, leidt tot een betere besluitvorming en lagere afhankelijkheid van CSO-maatregelen.

Optimaliseer afvalwaternetwerken

Met een beter inzicht in de prestaties van uw afvalwaterbedrijf houdt u het zuiveringsproces beter onder controle. Een beter begrip van de capaciteitsdruk van afvalwaterzuiveringsstations leidt tot een beter afvalwaterbeheer. Optimalisatie wordt aangedreven door een efficiënt pompgebruik, vermindering van verlies door leidingfrictie en een lager energieverbruik. Met een geoptimaliseerd afvalwaternetwerk wordt condition-based onderhoud en beter assetbeheer mogelijk, waardoor de levensduur van uw apparatuur wordt verlengd. Het energieverbruik kan zo tot wel 20% worden verlaagd.

Beheer en verminder pieken in het afvalwaterdebiet

Aquasuite zorgt voor een stabiele balans in het afvalwatertransport. Beslissingen worden genomen op basis van voortdurende real-time aanvoermetingen in combinatie met impactvoorspellingen voor neerslag en regenwater.
Het afvlakken van de pieken en dalen in het afvalwaterdebiet vergroot de efficiëntie, voorkomt leidingbreuken en vermindert tijdens piekdebieten het gebruik van bypassstromen tot wel 50%.

PURE

Verbeter de efficiëntie van uw afvalwaterzuivering

De kosten van een lage efficiëntie binnen uw waterzuiveringsinstallaties kunnen behoorlijk oplopen. De combinatie van inefficiënte pomp- en verwerkingsapparatuur met verouderde waterbeheermethodes leidt tot hogere bedrijfskosten en lagere inkomsten.
Met machine learning wordt het mogelijk om de beluchting, pompen en kleppen in uw zuivering te regelen met een slimme ‘automatische piloot’. Aquasuite PURE leert de dagelijkse aanvoerpatronen herkennen en koppelt deze aan de voorspelde neerslag- en stormwatervolumes. Dit stelt ons in staat een duurzame en kwalitatief hoogstaande gemeentelijke afvalwaterzuivering te realiseren.
Deze geautomatiseerde aansturing vermindert de operationele inspanningen en verbetert de effluentkwaliteit, waarbij het stikstofgehalte tot wel 50% kan worden verlaagd.

CONTACT

Contact