drinkwater oplossingen en lekdetectie

Drinkwater

Waterverbruik kan afhankelijk van gebied en tijdstip aanzienlijk variëren. Als drinkwaterbedrijf wilt u aan uw klanten altijd een constante en ononderbroken aanvoer van kwalitatief hoogwaardig water kunnen garanderen. Deze garantie hangt af van verschillende factoren, waaronder de betrouwbaarheid en prestaties van uw systemen en uw vermogen om op basis van kwaliteitsgegevens nauwkeurige voorspellingen te doen.

Aquasuite maakt gebruik van machine learning om voor de komende 72 uur het waterverbruik te voorspellen. Deze voorspellingen worden gecombineerd met tools voor de detectie van lekken en breuken, waardoor u een stabiel en robuust waternetwerk krijgt. Door middel van preventief onderhoud kunnen ondergrondse assets op een kostenbesparende manier worden beheerd.
Een diepgaand begrip van het waterverbruik stelt u in staat om de watervoorziening in uw netwerk automatisch te beheren. Dit leidt tot een stabiele productiestroom, met tot wel 90% minder variatie. Een constante productiesnelheid leidt tot een lagere totale systeemdruk en een afname van de piekfactoren in productie en transport. Bovendien verkleint het de kans op breuken en lekken, waardoor ernstige waterverliezen worden voorkomen.

In veel stroomgebieden zal naar verwachting de vraag naar water het beschikbare aanbod overtreffen. Het is van cruciaal belang dat er dringend actie wordt ondernomen om een betrouwbare, veerkrachtige, en duurzame watervoorziening te creëren die de komende jaren de groeiende waterbehoefte kan opvangen.

OPIR

Zorg voor een veerkrachtige watervoorziening

Een veerkrachtige watervoorziening vraagt om het vermogen snel op veranderingen te anticiperen en in te springen. Een eerste stap hierin is het begrijpen van de waterinfrastructuur. Met een grondig inzicht in uw ondergrondse assets kunt u de levensduur van uw installaties verlengen. Zo kunt u preventief of gepland onderhoud uitvoeren, verstoringen verminderen en uw assets toekomstbestendig houden. In veel stroomgebieden zal de vraag naar water naar verwachting het beschikbare aanbod overtreffen. Het is van cruciaal belang dat er dringend actie wordt ondernomen om een betrouwbare, veerkrachtige, en duurzame watervoorziening te creëren die de komende jaren de groeiende waterbehoefte kan opvangen.

OPTIMALISEER ONTTREKKING EN DISTRIBUTIE

Met Aquasuite worden wateronttrekking en distributie op elkaar afgestemd, doordat het waterverbruik voor specifieke locaties tot 72 uur van tevoren nauwkeurig wordt voorspeld. Als gevolg van veel verschillende factoren, waaronder het tijdstip en de weersomstandigheden, kan het dagelijks waterverbruik behoorlijk variëren. Om op de waterbehoefte vooruit te kunnen lopen zijn nauwkeurige voorspellingen dan ook essentieel. Naast het garanderen van schoon drinkwater in huishoudens helpt een nauwkeurige voorspelling u ook bij het verminderen van slijtage, storingen en waterverlies. Stroomlijning van de wateronttrekking en -distributie verhoogt de waterkwaliteit met 20% en verbetert de energie-efficiëntie van de productie met 5-10%.

OPTIMALISEER DE POMPACTIVITEITEN

De efficiëntie van uw pompactiviteiten wordt sterk beïnvloed door variaties in waterverbruikspatronen en variabele energietarieven. Idealiter wordt het pompen ingepland tijdens periodes waarin de piekefficiëntie het grootst is en de energietarieven het laagst zijn. Voor een optimale pompplanning is het nodig om op veranderingen in het waterverbruik vooruit te lopen en bekend te zijn met de variaties in energietarieven.
Het Aquasuite-model combineert onder andere de weersvoorspellingen en variabele energietarieven met het voorspelde waterverbruik. Vervolgens selecteert Aquasuite automatisch de efficiëntste pompen met het beste rendement en geeft het aan wanneer een pomp onderhoud nodig heeft of aan vervanging toe is.
Aquasuite OPIR meet de drukken en debieten van een pompgroep en analyseert vervolgens de afzonderlijke pompen. Met gebruik van kunstmatige intelligentie leert Aquasuite de pompcurve kennen aan de hand van controlepuntmetingen. Aquasuite gebruikt verschillende combinaties van zuig- en pompdruk, debietpompsnelheid en energieverbruik om de pompcombinaties te berekenen die het grootste rendement opleveren. Door deze optimalisering van de pompactiviteiten worden niet alleen energiekosten bespaard maar wordt ook de levensduur van de pomp verlengd.

VERLAAG DE ENERGIEKOSTEN

Besparen op de energiekosten wordt mogelijk dankzij een grondig inzicht in het huidige energieverbruik per locatie. Hierbij is het belangrijk te ontdekken wat de impact van de waterdistributie is op het energieverbruik. Door op verschillende locaties het energieverbruik te meten leert Aquasuite OPIR de verschillende trends kennen. Het voorspelde energieverbruik per locatie wordt berekend op basis van de productie, distributie en druk, samen met het niveau van de waterreservoirs. Het energieverbruik wordt op twee manieren voorspeld: (1) op basis van actuele, real-time metingen en (2) metingen om de 15 minuten voor de komende 72 uur.
Deze voorspellingen vertellen u per locatie wat het verwachte energieverbruik is. Hierbij wordt ook de efficiëntie van deze locatie met het gemiddelde vergeleken. Het voorspellen van het verbruik per leveringszone voor de komende 72 uur resulteert in een constante productie, stabielere pompsnelheid en lager energieverbruik. Een verdere kostenbesparing wordt gerealiseerd door de pompactiviteiten tijdens lagere energietariefuren in te plannen.

VERMINDER LEKKEN EN BREUKEN

Naar schatting gaat een derde van het drinkwater verloren voordat het bij huizen en bedrijven aankomt. Dit is het gevolg van lekken en breuken in het netwerk. Omdat de waterbehoefte blijft groeien is het voor alle waterbedrijven van belang hiervoor snel een oplossing te vinden.
Breuken en lekken worden vaak veroorzaakt door een hoge waterdruk in de leidingen. Met behulp van voorspellende technologie wordt de waterproductie en -druk constant gehouden, wat de kans op lekken en breuken verkleint.
Dankzij voortdurende monitoring van ondergrondse assets worden beginnende lekken of breuken vroegtijdig opgespoord. Hierdoor kan het probleem snel worden opgelost en ernstigere problemen worden voorkomen.

VERMINDER PIEKDEBIETEN EN STEL KAPITAALINVESTERINGEN UIT

Investeren in nieuwe infrastructuur is voor waterbedrijven een enorme kostenpost. Door bestaande netwerken efficiënter te gebruiken is de uitbreiding of vervanging van leidingen vaak niet meer nodig.
Sommige netwerken kunnen zulke piekdebieten niet goed aan. Het gebruik van voorspellende technologieën kan de afhankelijkheid van grote debieten wegnemen en zorgen voor stabiele netwerkprestaties. Daarnaast verzorgt Aquasuite een constante productiesnelheid, waardoor troebelheidspieken veroorzaakt door debietschommelingen worden voorkomen. Door een dergelijk efficiënter gebruik van de productie- en transportfaciliteiten kunnen veel kapitaalinvesteringen worden uitgesteld.

BURST

Ontdek en lokaliseer lekken en breuken

Met behulp van zelflerende technologie voorspellen wij de vraag, het debiet en de druk. Zo kunnen lekken in het waterleidingnet snel worden opgespoord en wordt de reparatietijd verkort.
De vergelijking van de netwerkvoorspellingen met real-time gegevens brengt afwijkingen aan het licht die een indicatie kunnen zijn van mogelijke lekken. Door op elk knooppunt de variantie te leren kan een zeer nauwkeurige alarmdrempel worden ontwikkeld. De real-time flow wordt onmiddellijk vergeleken met de knooppuntvoorspellingen en historische debietgegevens, zodat kleinere lekken en breuken kunnen worden opgespoord.

Ondersteun assetmanagement binnen het distributienetwerk

Om aan de groeiende waterbehoefte te voldoen is een robuust en goed onderhouden waternetwerk nodig. Het beheer van de watervoorraden is essentieel, met name ondergrondse pijpleidingen. Vroegtijdige opsporing van problemen en preventief onderhoud zijn de sleutel tot het beschermen van deze vitale assets. Dankzij de geavanceerde voorspellings- en detectiemogelijkheden van Aquasuite worden assets op de meest kostenefficiënte manier en met zo min mogelijk verstoringen beheerd.

CONTACT

Contact