We’re evolving! Moving forward, Aquasuite will become part of Twinn

Cybersecurity: waterdata veilig naar de cloud

Cybersecurity: waterdata veilig naar de cloud

Hoe veilig is de cloud? Wie heeft gebruiks- en eigendomsrechten van data en welke data? Welke cybersecurity-maatregelen nemen wij met de virtuele operator? En welke belangrijke maatregelen kunt u nemen om uw data in de cloud te beveiligen?

In dit webinar leert u:

  • de onderliggende architectuur van de virtuele operator begrijpen
  • welke aspecten van cybersecurity het meest relevant zijn voor de virtuele operator
  • welke cybersecurity-maatregelen wij nemen met onze virtuele operator en hoe we omgaan met eigendomsrechten van data
  • welke belangrijke maatregelen u kunt nemen om uw data in de cloud te beveiligen (checklist)

Wilt u met één van onze specialisten in gesprek en meer leren over de virtuele operator? Neem contact op met ons via aquasuite@rhdhv.com.

25 - 02 - 2021 Author: maha
SHARE: